YAKLAŞIM

Her projemizde yola çağdaş, akılcı ve özgün yapılar / mekanlar yaratma hedefiyle çıkıyoruz.

Projeye ilişkin verileri derinlemesine araştırıyor ve toplanan bilgiler ışığında yenilikçi tasarım çözümlerini olabildiğince çok değişik açıdan tartışarak arıyoruz.

Tasarımları, ezber çözümler veya güncel akımların dayatmalarıyla değil program ve bağlamdan varılan çıkarımlar ile biçimlendiriyoruz.

İş sahibi, farklı disiplinlerdeki uzmanlar ve olasıysa kullanıcılar ile tasarım sürecinin olabildiğince erken aşamalarından itibaren işbirliği içinde olmayı önemsiyoruz.

Sürdürülebilir tasarım ve yapım ilkelerine, ana yatırım ve tasarım kararlarının alınışından uygulamanın tamamlanışına dek her aşamada uyulması ve bu yöndeki bilinçlenmenin toplumumuzda yaygınlaşması için elden gelen tüm çabayı harcıyoruz.

Öğrenen organizasyon ilkesi uyarınca, araştırma, eğitim ve uygulamalarda edinilen bilgi ve deneyimlerin sistemli olarak saklanmasına ve ekibimiz arasında etkin paylaşımına özen gösteriyoruz.

Türkiye’de çok az sayıdaki ISO9001:2015 belgesi sahibi mimarlık firmalarından biri olarak hizmetlerimizin ve çalışma ortamımızın uluslar arası niteliğini korumayı, bu yolla yurt içi ve dışındaki proje işlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz.

 
 

Her Hakkı Saklıdır © 2024 Manço Mimarlık A.Ş.
 
  • Blog
  • facebook
  • twitter
  • Linkedin
  • vimeo
  • youtube
  • instagram